Digital Studion

Digital kittens AB

 

Jag har genom åren utvecklat
en del program.

Jag har gjort allt från analys
och databas program till ett
program som skapade en hel
stad.

Rebecca

Jag har en uppsättning utveckling servrar som gör det möjligt att testa server och spel programvara. Att kunna utveckla program och web sajter “in house “ ger möjligheter att testa och experimentera utan att Internet servrarna går ner hela tiden. Jag kör både Apache och IIS 7 för web utveckling och MySql för databaserna.

Jag använder dem också som en “render farm” för 3D grafik. Hela utvecklingsstacken sitter på sitt eget nätverk avskilt från det övriga nätet. En stor uppgift är också att köra Opensims utvecklingssystem. Jag har sex öar som körs “in house” och kan nås från Internet över en VPN lina.

Utvecklarna jag samarbetar med finns ju över hela världen. Det här gör det möjligt att utveckla både grafik och framför allt scripta för Second life utan att förstöra upplevelsen i SL. Ibland går ju saker fel. Jag har öar som är utvecklade här och nu går att ladda ner på nätet. Hela miljöer som är färdiga att ladda in i en Opensim server.

The grid

Opensim är en open source programvara som gör det möjligt att själv köra en virtuell värld privat eller för företaget. Opensim bygger på reverse engineering av Second life server programvaran och är kompatibel med SL viewer programmen som visar världen på din dator.

OpensimI Opensim kan man bygga, scripta och och gå omkring i en egen virtuell värld. Opensim används av många olika världar på nätet och det är oftast gratis att logga in och resa omkring. Min ö finns på Osgrid.

Jag använder Opensim som ett utvecklings system för att testa och utveckla produkter för Second life.
Jag har också färdiga öar som man kan ladda ner och experimentera med.
Mitt bidrag till Open Source.

 

Linux tux

 

Open suse

Jag kör en blandning av Windows och Linux servrar och arbetsstationer. Utvecklingsservrarna och några arbetsstationer kör OpenSUSE Linux 64bit. Linux är speciellt bra för web, databas servrar, DHCP och router programvaror.

I dag kommer allt fler program för utveckling för Linux och hela systemen för Android, Mono och databas utveckling finns att tillgå som open source.

Jag kör också Windows XP virtualiserat under Linux med Virtualbox för Realm crafter MMO server (Massive multiplayer online game) som jag har ett utvecklings system för.

Många spelsystem använder sig av MySql databaser och OpenSUSE installerar ett komplett Lamp-system med MySql färdigt att använda.

Att köra en Opensim ö på en Linux dator som inte behöver vara senaste modellen går idag alldeles utmärkt.

Linux är idag ett stabilt system som går utmärkt att använda till både server och arbetsstationer.

Pin It