Digital Studion

Anna Lorentzson Art and Design

2worlds2go

2worlds2go digital design

2worlds2go creates content for web, games and virtual worlds. 2worlds2go today is a virtual and networked organization looking for cooperative partners in art and technology. We also do research in to new technology's that can be used to enhance the presence in virtual worlds. Today we develop for the Oculus rift and use Unity 5 and several other game developing tools to create the virtual web of tomorrow.

We look in to virtual community's. There we found several flying networks and started to develop new hardware and software to interface with computer systems using the Arduino. The simulator is such a project with hope that the hardware research will create spin off effects in to art and the internet of things. Today several project are using Opensim and Second life as platforms for our research and design, making 2worlds2go a matrix structure working over servers and networks all over the world.

Linkedin

Om Anna

Kort info

Efter konstskolan och måleriet började jag alltmer röra mig mot det digitala och virtuella. Många år där jag skapade i virtuella världar som Second life och Opensim. Internet och många, många web projekt. 

 

Jag började skapa på datorer innan det fanns PC Min första dator var en Lambda, sen kom Commodore 64 och Amiga. Konst projekt med programmering som bakgrun

d. Bild, ljud och software. Lite video men jag tyckte redan då att video kändes föråldrat.

 

Jag har fortsat att jobba med teknologin som en bas för olika projekt. Ett sökande för att finna den digitala konstens möjligheter.

Jag startade som fotograf för 35 år sedan för att gå vidare med mediautbildning och så småningom konstskola. Många år bakom datorer och massor med editiering av bilder.

 

I dag gör jag fortfarande kreativt arbete och trivs bra med det. Massor med digital och grafisk design, illustrationer och foto.

 

Jag skriver en del program till virtuella världar och spel och kör mina egna linux servrar. Jag experimenterar också med alternativa världar med min Oculus rift. Och är både en virtuell pilot och kontroller på IVAO och Vatsim nätverken för Flight simulator.

 

Välkommen till mina sidor.

 

2worlds2go.com feed

2worlds2go

2worlds2go website about virtual worlds, VR and creating AI.
 • The new High Fidelity Sandbox.

  Wawing from High Fidelity to you. We now got some new hardware for the Sandbox. Nothing there yet as we have to move the storage server to. But it is a a start.

 • 2worlds2go will be the same.

  We are now owned by Digital Kittens AB in Sweden. Some big hope that we will be more Kittens and can do more stuff in VR. The website will be the same and also the Hypergrid will continue to work as before.

  Disclaimer. We will move some servers so there can be some disrupt on the  Opensim grid..,. Sorry.

  But on the bright side we get a new High Fidelity sandbox. That will be fun.

   

  All in all a nice day.

 • Website work continues on a stormy sea

  The work on the website continues. It will change and GDPR will make it less social. I hope to find a way to keep the downloads in some form. Have to find some new servers though.

   

  Now things do not look good for virtual worlds at the moment. Opensim and Second life getting old a the new worlds have no traction. Very few visits.Our grid looks like a desert and no one knows what to do.

  I think virtual worlds will be back and i hope 2worlds2go will be a part of that. I continue my artwork and run 2worlds2go on the side to.

  The road is open.

   

Art space Magazine

Art space Magazine

2worlds2go website about virtual worlds, VR and creating AI.

Breadcrumbs

twitter sverige

Digital artlife

Digital art life

The work of painter, photographer and digital artist Anna Lorentzson.

On Google +